Privata alternativ viktigt
A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall startades 1994 av Leif och Mira Jonsson.
Leif Jonsson berättar att han på den tiden hade en redovisningsbyrå och genom den fick ett uppdrag att ordna personlig assistans. I dag har företaget 75 kunder. De arbetar både som arbetsgivare för de assistenter brukaren väljer och som administrativ hjälp till de brukare som vill vara egna arbetsgivare. Leif tror att en av anledningarna till att företaget har växt så mycket är att han själv, som en av företagets ägare, har ett eget funktionshinder och bred erfarenhet av funktionshindrades villkor sedan början av 60-talet.

Leif har under årens lopp blivit alltmer övertygad om hur viktigt det är med väl fungerande privata alternativ till offentlig verksamhet.
– Assistans i kommunal regi passar inte alla. De flesta människor vill styra sina liv i så stor utsträckning som möjligt, vilket jag tror är lättare i de privata alternativen, säger han.
Leif och Mira har beslutat att de ska låta företaget fortsätta växa, men i långsammare takt. Det är dock fortfarande möjligt att bli kund hos dem.
– I dag är vi åtta personer på kontoret och det känns som ett lagom stort team, säger Mira.

För att skilja sig från kommunal verksamhet har företaget uppfunnit yrkestiteln ”Assistanskonsult” för dem som arbetar på kontoret och har den dagliga kontakten med brukare och assistenter. I kommunen kan motsvarande titel heta ”handläggare”, ”kontaktperson”, ”enhetschef”, ”områdeschef” eller liknande.
A-Assistans Leimir AB vill på alla sätt markera att de är ett alternativ som sätter brukarens behov främst. Assistanskonsulterna hjälper de enskilda kunderna att få den assistans som önskas och bistår även med sin kompetens inom till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö. Nyligen har samtliga assistanskonsulter fått utbildning i personalrekrytering i samarbete med Manpower.

När vi frågar paret hur de ser på framtiden inom assistansen så väljer de att börja med att svara på hur de ser på LSS-kommitténs delbetänkande.
– Vi tycker det är mycket bra att kraven skärps och vi tror att assistansanordnarna nu börjar konkurrera med kvalitet istället för kontanta utbetalningar. Vår strävan är att ge våra kunder största möjliga inflytande över sin assistans inom de regler som gäller men utan att för den skull på något sätt handla oetiskt.
– Det som känns viktigt för oss i framtiden är att satsa mer på utbildning, både för assistenter och arbetsledare. Vi ska också bli än mer noggranna med att hålla utvecklings- och lönesamtal, arbeta mer aktivt med arbetsmiljöfrågor och göra allt vi kan i övrigt för att höja kvaliteten i assistansen och statusen för yrket personlig assistent.


A-Assistans Leimir AB

Bransch:
Personlig assistans

Telefon: 0650-541 552


Email:
leif@a-assistans.com

Hemsida:
www.a-assistans.com

Adress:
A-Assistans Leimir AB
Lastage gatan 13
82452 Hudiksvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN